صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب چهارگوش (Queen) 

 برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

  قیمت ۶.۵۶۰.۰۰۰  ریال

۱۰۷ پارچه  ( چیدمان )

   ( پارمیس ( درجه ۱.۵  ۱۲ نفره

  قیمت ۷.۸۵۰.۰۰۰  ریال

۱۲۰  پارچه    ( چیدمان )

    ( پارمیس ( درجه ۱.۵ ۱۸ نفره

 

انتخاب طرح

 

سرویسهای چهارگوش

سرویس ۱۳۴ پارچه

چیدمان ( آرایش )

 سرویس ۱۰۷  پارچه

 ۱۲ نفره  چهارگوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

پیش دستی

۱

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

بشقاب

۲

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

بشقاب گود

۳

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

دیس کوچک

۴

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

دیس بزرگ

۵

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

کاسه کوچک

۶

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

کاسه متوسط

۷

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

کاسه بزرگ

۸

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قوری بادرب

۹

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قندان بادرب

۱۰

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

نمکدان

۱۱

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

شیرخوری بادرب

۱۲

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

سس خوری

۱۳

 

 

 

 

 

 

 ۱+۱ عدد

 

سوپ خوری بادرب

۱۴

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

جا دستمال

۱۵

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

فنجان

۱۶

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

زیر فنجان

۱۷

 

 

 

 

 

 

۶  عدد

 

قاشق کوچک (هدیه)

۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیدمان ( آرایش )

 سرویس ۱۲۰  پارچه

 ۱۸ نفره  چهارگوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸  عدد

 

پیش دستی

۱

 

 

 

 

 

 

۱۸ عدد

 

بشقاب

۲

 

 

 

 

 

 

۱۸ عدد

 

بشقاب گود

۳

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

دیس کوچک

۴

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

دیس بزرگ

۵

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

کاسه کوچک

۶

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

کاسه متوسط

۷

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

کاسه بزرگ

۸

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قوری بادرب

۹

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قندان بادرب

۱۰

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

نمکدان

۱۱

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

شیرخوری بادرب

۱۲

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

سس خوری

۱۳

 

 

 

 

 

 

 ۱+۱ عدد

 

سوپ خوری بادرب

۱۴

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

جا دستمال

۱۵

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

فنجان

۱۶

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

زیر فنجان

۱۷

                   
                   

 

برای انتخاب محصول روی آیتم های بالا کلیک کنید

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس