صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

 

 

  قیمت ۸.۵۰۰.۰۰۰  ریال

۸۱ پارچه (چیدمان)

۱۲ نفره

  قیمت ۳.۳۰۰.۰۰۰  ریال

۳۰  پارچه (چیدمان)

۶ نفره

 

 

طرحهای ظروف گل برجسته

 

 

                                    

                                    گل برجسته طلایی                                                                گل برجسته پلاتین

 

 

                                   

                                   گل برجسته طلا بنفش                                                                 گل برجسته پلاتین بنفش

 

                                   

                                 گل برجسته طلا صورتی                                                                گل برجسته پلاتین صورتی

 

                            

                                 گل برجسته طلا فيروزه                                                                گل برجسته پلاتین فيروزه

 

 

                                                           

                                                                                     گل برجسته طلا قرمز

 
تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس