صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب گرد (Best) 

   برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

 

 قیمت  ۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۲۰ پارچه (چیدمان)   Logo-Taghdis         (تقدیس (درجه ۱  ۱۸ نفره
       
  قیمت  ۵.۴۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۱۸ پارچه (چیدمان)   Logo-Parmis   (پارمیس (درجه ۱.۵  ۱۸ نفره

 انتخاب طرح

 

برای انتخاب محصول روی آیتم های بالا کلیک کنید

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس