صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب گرد (Best) 

   برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

 

 قیمت  ۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۲۰ پارچه (چیدمان)   Logo-Taghdis         (تقدیس (درجه ۱  ۱۸ نفره
       
  قیمت  ۵.۴۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۱۸ پارچه (چیدمان)   Logo-Parmis   (پارمیس (درجه ۱.۵  ۱۸ نفره

 انتخاب طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیدمان ( آرایش )  

سرویس ۱۱۸ پارچه

۱۸ نفره گرد

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ عدد

 

پیش دستی

۱

 

 

 

 

 

 

۱۸ عدد

 

بشقاب بزرگ

۲

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

بشقاب گود بزرگ

۳

 

 

 

 

 

 

۶  عدد

 

کاسه کوچک پایه دار

۴

 

 

 

 

 

 

۱۸ عدد

 

کاسه متوسط

۵

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

کاسه بزرگ

۶

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

فنجان

۷

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

زیر فنجان

۸

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

دیس کوچک

۹

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

دیس بزرگ

۱۰

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

سوپ خوری با درب

۱۱

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قوری با درب

۱۲

 

 

 

 

 

 

۲+۲ عدد

 

قندان با درب

۱۳

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

آبلیموخوری

۱۴

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

نمکدان

۱۵

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

سس خوری قایقی

۱۶

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس