صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب گرد (Best) 

   برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

 

 قیمت  ۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۲۰ پارچه (چیدمان)   Logo-Taghdis         (تقدیس (درجه ۱  ۱۸ نفره
       
  قیمت  ۵.۴۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۱۸ پارچه (چیدمان)   Logo-Parmis   (پارمیس (درجه ۱.۵  ۱۸ نفره

 انتخاب طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیدمان ( آرایش )

سرویس ۱۲۰ پارچه

۱۸ نفره گرد

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

پیش دستی بزرگ

۱

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

پیش دستی کوچک

۲

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

بشقاب بزرگ

۳

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

بشقاب کوچک

۴

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

بشقاب گود بزرگ

۵

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

بشقاب گود کوچک

۶

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

دیس کوچک

۷

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

دیس بزرگ

۸

 

 

 

 

 

 

۱۲ عدد

 

کاسه کوچک

۹

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

کاسه متوسط

۱۰

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

کاسه بزرگ

۱۱

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قوری با درب

۱۲

 

 

 

 

 

 

۲+۲  عدد

 

قندان با درب

۱۳

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

نمکدان

۱۴

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

شیرخوری

۱۵

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

سس خوری قایقی

۱۶

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

آبلیمو خوری

۱۷

 

 

 

 

 

 

۱+۱  عدد

 

سوپ خوری با درب

۱۸

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

فنجان

۱۹

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

زیر فنجان

۲۰

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

پیش دستی متوسط

تمام گل (هدیه)

۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس