صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب گرد (Best) 

   برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

 

 قیمت  ۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۲۰ پارچه (چیدمان)   Logo-Taghdis         (تقدیس (درجه ۱  ۱۸ نفره
       
  قیمت  ۵.۴۵۰.۰۰۰ ریال  ۱۱۸ پارچه (چیدمان)   Logo-Parmis   (پارمیس (درجه ۱.۵  ۱۸ نفره

 انتخاب طرح

 

طرحهای ظروف گرد

           

                                            

                                                طرح مرداب - بنفش                                                                طرح مرداب - پلاتین                                                                          

 

                                            

                                                     طرح باربارا                                                                         طرح ریزبرگ       

 

                                                  

                                                       طرح ریزگل                                                                             طرح سوگل                                                                     

 

                                                       

                                                                                                         

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                     

 

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس