صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب تخت (Flat) 

          برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

   قیمت  ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال ۶۱ پارچه (چیدمان)

Logo-Taghdis        تقدیس  (درجه ۱)  

 

 

  ۶ نفره
   قیمت  ۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۵ پارچه (چیدمان)

 Logo-Taghdis        تقدیس  (درجه ۱)  

      ۱۲ نفره
قیمت  ۸.۶۵۰.۰۰۰ ریال    ۱۳۳ پارچه (چیدمان)

Logo-Parmis      پارمیس  (درجه ۱.۵)

 

 

  ۱۸ نفره  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 انتخاب طرح       

برای انتخاب محصول روی آیتم های بالا کلیک کنید

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس