صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب تخت (Flat) 

          برای انتخاب محصول ابتدا نوع سرویس را از "چیدمان" وسپس طرح آن را از "انتخاب طرح"  تعیین  کنید .

   قیمت  ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال ۶۱ پارچه (چیدمان)

Logo-Taghdis        تقدیس  (درجه ۱)  

 

 

  ۶ نفره
   قیمت  ۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۵ پارچه (چیدمان)

 Logo-Taghdis        تقدیس  (درجه ۱)  

      ۱۲ نفره
قیمت  ۸.۶۵۰.۰۰۰ ریال    ۱۳۳ پارچه (چیدمان)

Logo-Parmis      پارمیس  (درجه ۱.۵)

 

 

  ۱۸ نفره  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 انتخاب طرح       

 

 

 

 

 

 

 

 

چیدمان ( آرایش )

سرویس ۱۳۳ پارچه

۱۸  نفره تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ عدد

 

پیش دستی

۱

 

 

 

 

 

 

۱۸عدد

 

بشقاب

۲

 

 

 

 

 

 

۱۸عدد

 

بشقاب گود

۳

 

 

 

 

 

 

۱  عدد

 

دیس کوچک

۴

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

دیس  متوسط

۵

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

دیس بزرگ

۶

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

کاسه کوچک

۷

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

کاسه متوسط

۸

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

کاسه بزرگ

۹

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

قوری با درب

۱۰

 

 

 

 

 

 

۲+۲ عدد

 

قندان با درب

۱۱

 

 

 

 

 

 

۶ عدد

 

نمکدان

۱۲

 

 

 

 

 

 

۱+۱ عدد

 

شیر خوری با درب

۱۳

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

سس خوری

۱۴

 

 

 

 

 

 

۱ عدد

 

آبلیمو خوری

۱۵

 

 

 

 

 

 

۲ عدد

 

جادستمال

۱۶

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

فنجان

۱۷

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

زیر فنجان

۱۸

 

 

 

 

 

 

۱+۱  عدد

 

سوپ خوری با درب

۱۹

 

 

 

 

 

 

۱۲  عدد

 

قاشق کوچک (هدیه)

۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس