صفحه اصلی | تماس با ما      برای بازدید از محصولات و قیمتها به بخش «محصولات» و برای خرید به «فروشگاه» مراجعه کنید
 

قالب نوبل 

 

 

 

 

 

 

  قیمت ۹.۳۵۰.۰۰۰  ریال

موجود نیست

۱۰۲ پارچه  ( چیدمان )

 

 

 

  ۱۲ نفره
   قیمت  ۷.۷۵۰.۰۰۰  ریال

۸۷ پارچه ( چیدمان )

 

    ۱۲ نفره
  قیمت ۲.۸۵۰.۰۰۰  ریال

۳۰  پارچه  ( چیدمان )

 

 

 

۶ نفره

 

  

      طرح بردیا                                                            طرح انریکو

   

      طرح ملبورن - تخت (پلوخوری)                               طرح ملبورن - گود (خورشت خوری)  

      

      طرح سناتور- تخت (پلوخوری)                               طرح سناتور- گود (خورشت خوری)  

   

      طرح پانامامشکی - تخت (پلوخوری)                      طرح  پانامامشکی - گود (خورشت خوری)  

     

      طرح پاناما کرم - تخت (پلوخوری)                      طرح پاناما کرم  - گود (خورشت خوری)  

   

      طرح لاتیا - تخت (پلوخوری)                               طرح لاتیا - گود (خورشت خوری)  

   

      طرح فریال - تخت (پلوخوری)                               طرح فریال - گود (خورشت خوری)  

   

      طرح دنیز- تخت (پلوخوری)                               طرح دنیز- گود (خورشت خوری)  

   

      طرح آدلایت - تخت (پلوخوری)                               طرح آدلایت - گود (خورشت خوری)  

 

       

   طرح سورمن                                                            طرح الویا  

 

   

   طرح جویسا                                                                طرح سمین

 

    

     طرح ویتون                                                                 طرح پاروت

 

    

   طرح راما                                                           طرح جانسل

 

              

      طرح لامینا                                                                 طرح آپامه        

           

      طرح شنتیا                                                                    طرح مکابیز      

 

                    

طرح ایده                                                                           طرح رایان

 

            

  طرح لورن                                                                       طرح ماهور

برای انتخاب محصول روی آیتم های بالا کلیک کنید

تخت فلت flat سرویس چهارگوش سرویس چینی طرح بیونی ظرف ظروف چینی ظروف چینی چهارگوش چینی چینی تقدیس تخت چینی تقدیس چهارگوش چینی تقدیس گرد چینی توس چهارگوش چینی پارمیس